Privačių miškų savininkams


                      VĮ Pakruojo miškų urėdijos miško sodmenų kainos  2017 metų pavasario sezonui

Telefonas pasiteiravimui  (+370) 698 44126

                                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                                           miškų urėdo 2017 m. spalio  02 d.
                                                                                                           įsakymu Nr.V-49      

 

 

Dekoratyviniai medžiai ir krūmai

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Medelių

aukštis, m

Kaina 1 vnt.

be PVM, Eur

Kaina 1 vnt.

su PVM,Eur

Spygliuočiai

1.

Pušis kalninė

0,1-0,2

2,00

2,42

2.

Pušis paprastoji

0,2-0,3

0,40

0,484

3.

Tuja vakarinė (koloninė f.)

0,3-0,5

2,00

2,42

4.

Tuja vakarinė

0,3-0,5

1,60

1,936

Lapuočiai

1.

Putinas paprastasis

0,5-1,0

0,5

0,605

2.

Kaulenis blizgantysis

0,2-0,3

0,30

0,363

3.

Ligustras paprastasis

0,2-0,3

0,30

0,363

4.

Obelis Ziboldo

0,3-0,5

0,25

0,302

5.

Šaltalankis (vazone)

0,5-0,8

0,50

0,605

     
     
        

 

Miško sodmenys

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Amžius

Augimo

sąlygos

Kaina 1 vnt.

be PVM,Eur

Kaina 1 vnt.

su PVM,Eur

1.

Ąžuolas paprastasis

3 m.

atv. grunte

0,29

0,3509

2.

Ąžuolas paprastasis

2+2

atv.grunte

0,31

0,3751

3.

Beržas karpotasis

1+1

atv.grunte

0,14

0,1694

4.

Beržas karpotasis

2 m.

atv. grunte

0,12

0,1452

5.

Beržas karpotasis

1 m.

atv. grunte

0,10

0,121

6.

Juodalksnis

1+1

atv. grunte

0,13

0,1573

7.

Juodalksnis

1 m.

atv.grunte

0,09

0,1089

8.

Klevas paprastasis

2+3

atv.grunte

0,09

0,1089

9.

Eglė paprastoji

2+2

atv. grunte

0,14

0,1694

10.

Eglė paprastoji

2+3

atv.grunte

0,16

0,1936

      

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Parduodant miško sodmenis, neatitinkančius Miško sodmenų kokybės reikalavimų, kainą be PVM sumažinti 30%.

Miško sodmenys

 

                                                               
                         Be išankstinių  sutarčių parduodami miško sodmenys 2017 m. rudens sodinimui

Sėjinukai

Sodinukai

Medžių rūšis

Amžius, m

Kiekis, tūkst. Vnt.

Kaina (Eur), tūkst. vnt. (su PVM)

Medžių rūšis

Amžius, m

Kiekis, tūkst. Vnt

Kaina (Eur), tūkst. vnt.(su PVM)

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Iš viso:

 

 

Linksmučių k., Pakruojo sen., LT-83134 Pakruojo r. sav.

El. paštas bronius.baltrunas(eta)pakmu.lt
Viršininkas Bronislavas Baltrūnas, mob. tel. 8 698 44 126

  Vadovaudamasis Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.1B-110 ,,Dėl miško dauginamosios medžiagos išauginimo iš miško sėklinėse plantacijose surinktų sėklų", Miško dauginamosios medžiagos nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521, 38 punkto reikalavimais bei Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2015 m. kovo 6 d. raštu Nr. 6B(7.3)-228 ,,Dėl eglės sėklų rezervinio fondo" ir turint miško dauginamosios medžiagos N kategorijos eglės paprastosios sėklų (surinktų ne sėklinėse plantacijose, o aukšto boniteto medynuose) perteklių VĮ Pakruojo  miškų urėdija parduoda eglės paprastosios sėklas:

   

rūšies pavadinimas

MDM kokybės sertifikato Nr., data

Miško sėklinio objekto kodas

Kokybės pažymos Nr., data

Kokybės klasė

Kaina 1 kg be PVM, Eur

Kaina 1 kg su PVM, Eur

Eglė paprastoji

Picea abies

LT/2914,

2008-02-06

N

7685,

2016-12-15

I

40,00

48,40

Eglė paprastoji

Picea abies

 LT/2949,
2008-03-20

 R

 6830,

2016-04-11

 I

 100,00

 121,00

Eglė paprastoji

Picea abies

 LT/4780,
2015-02-25

 R

7231,

2017-02-23

 I

 120,00

145,20

  DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKŲ KONSULTAVIMO

I. Informuojame, kad vadovaudamiesi Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir konsultavimo perspektyvine programa, patvirtinta VĮ Pakruojo miškų urėdo 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-49 „Dėl privačių miškų savininkų konsultavimo", privačių miškų savininkus miškų urėdijoje ir girininkijose konsultuojame kiekvieną antradienį nuo 8 val. iki 12 val.

1. Miškų urėdija - miškotvarkos inžinierius Osvaldas Rutkauskas- tel. 8421 69108, mob.tel. 861204086
2. Sukmedžio girininkija - girininkas Viktoras Mieliauskas - tel. 8421 66658, mob.tel. 8612 94773
3. Pakruojo girininkija - girininko pavaduotojas Svajūnas Breivė - tel. 8421 47532, mob.tel. 861868784
4. Gedžiūnų girininkija - girininkas Saulius Laurikietis - tel.8 421 43694, mob.tel. 8686 71757
5. Klovainių girininkija - girininkas Kęstutis Obakevičius - tel. 8421 44428, mob.tel. 8687 19793
5.1. Klovainių girininkija, Pušaloto eiguva - Edmundas Žvigaitis - mob. tel. 8687 27130
6. Linkuvos girininkija - girininkas Arturas Stankevičius - tel. 8421 64384, mob.tel. 8687 27132
6.1. Linkuvos girininkija, Žeimelio eiguva - Algirdas Plakbarzdis - mob. tel. 8687 27147
7. Rozalimo girininkija - girininkas Dainius Janeliūnas - tel. 8421 43288, mob.tel. 8615 42704


 

 Ūkinių paslaugų įkainiai (be 21 proc. PVM) privačių miškų savininkams nuo 2013m. sausio 3 d.
 
  1. Miško želdinimo projektų ruošimas
 1.1 Miško želdinimo projektų ruošimas 28,96 Eur už ha
 1.2 Želdomo ploto atribojimas iškertant vizirus43,44 Eur už ha

 2

 Želdinių ir žėlinių priežiūra

144,81 Eur už ha

 3 Jaunuolynų ugdymas131,83 Eur už ha
 4 Sąvininkų konsultavimas vietoje, nuvykstant urėdijos transportu0,58 Eur /km
 5 Miško atkūrimas ir įveisimas(be sodinamosios medžiagos): 
 5.1 Ąžuolo, eglės sodinukų sodinimas289,62 Eur /ha
 5.2 Pušies, juodalksnio, beržo ir kt. minkštųjų lapuočių sėjinukų sodinimas 231,70 Eur/ha
  6. Miško ruoša 

6.1

Plotų atribojimas dėl miško kirtimo ir brėžinio perengimo

 43,44 Eur už ha

6.2

Biržių tūrio apskaičiavimas ir piniginis įvertinimas (10 a forma)

 5,79 Eur už vnt.

6.3

Medienos transportavimas medienvežiais automobiliais

0,72 Eur už km

6.4

Medienos pakrovimas į medienvežius automobilius

2,32 Eur už ktm.

6.5

Medienos  pakrovimas ir iškrovimas iš medienvežių automobilių

3,48 Eur už ktm.

 Pastaba: Įkainiai patvirtinti be 21 % PVM

 Informacija atnaujinta 2017-02-18VĮ Pakruojo miškų urėdija

488841, 6204579 (LKS)
55° 58' 30.86", 23° 49' 16.42" (WGS)

Miško g.2, Linksmučių k.,
LT-83184, Pakruojo r. sav.
Telefonas (8 421) 69 101,
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

 

Įmonės kodas: 191803248
PVM kodas:      LT918032412
Faksas (8 421) 69 107
Mobilusis (8 698) 51 236
el. paštas info(eta)pakmu.ltGaisrai Ligos Mediena