Naujienos


Dėl privačios žemės ūkio paskirties žemės naujiems miškams įveisti pirkimo.

  Valstybės įmonė Pakruojo miškų urėdija (įm. kodas 191803248), Miško g. 2, Linksmučių k., Pakruojo r. sav., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka, skelbiamų derybų būdu perka privačią žemės ūkio paskirties žemę naujiems miškams įveisti.   
  Sklypai turi būti Pakruojo, Pasvalio, Panevėžio rajonuose, VĮ Pakruojo miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje. Siūlomi sklypai turi būti: 
- ne mažesni kaip 0,5 ha ploto žemės sklypai, besiribojantys su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Pakruojo miškų urėdija arba sklypai, esantys ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų;
- atskiri, ne mažesni kaip 3 ha dydžio žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Pakruojo miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimas prie jų yra tinkamai servitutais įteisintas kelias;
- atskiri, ne mažesni kaip 5 ha dydžio žemės sklypai, nutolę nuo VĮ Pakruojo miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimas prie jų yra tinkamai servitutais įteisintas kelias;
- žemės sklypas negali būti priskirtas saugomoms teritorijoms, kuriose mišką įveisti draudžiama. 
- žemės sklypo našumo balas neturi būti aukštesnis negu 32 balai, išskyrus atvejus, kuomet žemės sklypas pagal miškų išdėstymo schemą patenka į planuojamus miško įveisimo plotus.
Kandidatas per skelbime nustatytą laiką pateikia Pirkimo komisijai paraišką dalyvauti derybose ir kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:
- nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
- kadastro duomenų bylos kopiją;
- nurodo nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus veiklos apribojimus ir kitus kadastro duomenis, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus veiklos prioritetus, tvarkymo režimą, nustatytus servitutus, kitus daiktinių teisių suvaržymus ir trečiųjų asmenų teises į siūlomą pirkti žemės sklypą;
- turto vertinimo ataskaitą, jeigu kandidatas nesutinka parduoti valstybei žemės sklypo naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo", nustatyta tvarka;
- leidimą miškui įveisti.
Skelbiamų derybų pirkimo dokumentus galima gauti VĮ Pakruojo miškų urėdijoje, Miško g. 2, Linksmučių k., Pakruojo r. sav., arba internete adresu www. pakmu.lt
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 687 27 134, (8 421) 69 102; el. paštu
info@pakmu.lt
Pasiūlymus pateikti iki 2017m. lapkričio 24 d. 10 val. adresu: Miško g. 2, Linksmučių k., Pakruojo r. sav.

 

 

2017 10 12


VĮ Pakruojo miškų urėdija

488841, 6204579 (LKS)
55° 58' 30.86", 23° 49' 16.42" (WGS)

Miško g.2, Linksmučių k.,
LT-83184, Pakruojo r. sav.
Telefonas (8 421) 69 101,
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

 

Įmonės kodas: 191803248
PVM kodas:      LT918032412
Faksas (8 421) 69 107
Mobilusis (8 698) 51 236
el. paštas info(eta)pakmu.ltGaisrai Ligos Mediena