Miško bičiuliai


  Pirmieji JMB būreliai įkurti 1995 metais. Šiuo metu veikia keturi jaunieji miško bičiulių būreliai.
Jaunieji miško bičiuliai yra ne tik didžiausi pagalbininkai vykdant talkas, akcijas , bet ir dažni svečiai mūsų urėdijoje.

Mažųjų miško bičiuliukų pavasariniai darbai ir atradimai

  Pavasaris mus pasitinka potvyniais, skambančiais paukščių balsais, geltonomis šalpusnių žiedų ugnelėmis. Pats laikas stebėti, kaip keičiasi gamta.
  Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis" mažieji miško bičiuliukai vėl keliavo į mišką su dovanomis paukšteliams ir dideliu noru kuo daugiau sužinoti apie mišką.
  Darželio bendruomenė, paraginta mažųjų miško draugų, pagamino inkilėlių. Užteko jų ir Žemės dieną iškelti darželio beržynėlyje, liko ir miško paukšteliams.
  Pamatyti pavasarėjančio miško įdomybes, iškelti inkilėlius mažiesiems gamtos mylėtojams padėjo miškininkai. Susidomėję klausėmės Pakruojo miškų urėdijos vyriausiojo girininko Juozo Kanišausko aiškinimo, kas apsigyvens vaikučių tėvelių, senelių sukaltuose inkilėliuose, kaip reikia juos iškelti, valyti.
  O kaip galima nesusidomėti uoksais pušyne, kuriuose gyvena pelėdos? Tik suskaičiuoti juos pavyko nevienodai: vieni pamatėme devynis, kiti šešis...
T  urbūt ne visi suaugę žinome, kad ir paukšteliai sugeba atsigerti sulos, o mažiesiems miško bičiuliukams tai pamatyti pavyko. Ir kaip smagu atpažinti medžius be lapų, kai to klausia miškininkai! Jų daugiausia atpažino Erminutė.
  Ne mažiau smagu ir prie miškininkų sukurto laužo drėgną dieną pašildyti rankytes ir įsiminti, kad laužą kurti galima tik tam paruoštoje vietoje.
  O dar siurprizai! Paukštelių padėka - didelis šokoladinis kiaušinis, kurį teko patiems susirasti, miškininkų paruoštos vaišės. Tikrais miško draugais pasijutome, prisisegę mūsų tunto kuratorės Ingos Labanauskienės dovanotus „Mažųjų miško bičiuliukų" ženkliukus.
  Už teigiamas emocija, naujas žinias, pagalbą iškeliant inkiliukus, mes, mažieji miško bičiuliukai, dėkojame girininkui Juozui Kanišauskui, eiguliams Giedrei Jankutei, Virginijui Varvuoliui, medelyno viršininko pavaduotojai Ingai Labanauskienei, medelyno darbuotojams.
  Kiekviena pavasario diena pilna įvairiausių įdomybių. Mes, mažieji miško draugai, kviečiame visus stebėti, gėrėtis, džiaugtis. Tik netrukdykime paukščių jaunikliams, varlių buožgalviukams ar gležniems augalų žiedeliams pasidžiaugti pavasariu!

Pakruojo vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis" auklėtoja Genovaitė Virbičianskaitė,
mažųjų miško bičiuliukų tunto „Kiškučiai" vadovė

   
  
  
  

 

MIŠKO BIČIULIUKŲ DOVANOS MAŽIESIEMS DRAUGAMS

 Žiema mums dovanoja daug pramogų: važinėjimąsi rogutėmis, slidinėjimą, žaidimus su sniegu, o kartu suteikia galimybę parodyti gerumą, neabejingumą silpnesniam, reikalingam pagalbos.
 Pakruojo vaikų lopšelyje - darželyje „Vyturėlis" tam skiriama daug dėmesio. Jau gruodžio pradžioje mažieji miško bičiuliukai „Kiškučiai" pakviečia visą darželio bendruomenę pralinksminti lapus numetusius medelius. Vaikučiai kartu su suaugusiais iš spalvotų plastmasės atliekų gamina žaisliukus. Gėlytėmis virsta flomasterių kamštukai, žmogeliukais - šokoladinių kiaušinių dėkliukai. Išmonei ir kūrybai nėra ribų. Vaikai pamato, kaip galima pratęsti, atrodo, jau nebereikalingą daikto gyvenimą, pradžiuginti kitus. Medeliai pasipuošę laukia pavasario. Mažieji miško bičiuliukai nepamiršta ir paukštelių. Vaikai stebi, lesina juos darželio teritorijoje ir namuose pakabintuose lesyklėlėse, savo pavyzdžiu kviečia tai daryti ir kitus.
 Vis storiau žemę apklojant sniegui, „Kiškučiai", kaip ir kiekvienais metais, vėl pakvietė pagelbėti alkstantiems, maisto negalintiems susirasti miško žvėreliams. Dovanų visa darželio bendruomenė prinešė visokių: bulvių, morkų, burokų, kruopų, kopūstų, džiovintos duonelės. Mažieji su dideliu džiaugsmu ir dovanų maišais išvyko į mišką. Mažieji vis dairėsi pro autobuso langus, gal pamatys stirną ar kiškį. Deja, nepavyko... Surasti žvėrelių šėryklą vaikams padėjo VĮ Pakruojo miškų urėdijos medelyno viršininko pavaduotoja, mažųjų miško bičiulių kuratorė Inga Labanauskienė, eigulys Virginijus Varvuolis. Išpylus dovanas, vaikai apžiūrinėjo pėdsakus sniege, bandė atspėti, kieno jie. Įminti šią miško mįslę padėjo miškininkai. Vaikai klausėsi savo balsų aido, ieškojo miško stipruolio ąžuolo. O Domantukas labai nuoširdžiai paprašė: „Paskambink kiškiui, gal jis mums iškepė pyragą".
 Ir kokia nuostaba ir džiaugsmas švytėjo vaikų akutėse, ant atokesnės šakos suradus kabantį krepšelį su kiškio pyragais. Skanesnių pyragų turbūt niekur kitur negalima rasti! Įkvėpę tyro miško oro, pripildę širdeles gerumo ir teigiamų emocijų, mažieji miško bičiuliai „Kiškučiai" planuoja naujus, prasmingus darbelius.

 Pakruojo vaikų lopšelio - darželio „Vyturėlis" auklėtoja Genovaitė Virbičianskaitė,
mažųjų miško bičiuliukų tunto „Kiškučiai" vadovė

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2011-10-08

VĮ Pakruojo miškų urėdijoje š.m spalio 8 dieną buvo vykdoma akcija 'Gelbėkime kaštonus'. Joje dalyvavo JMB "Uosiukai", "Radulė", "Ąžuoliukas".
Jos metu Pakruojo dvaro teritorijoje buvo sugrėbta ir sukompostuota apie 300 kg kaštonų lapų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-09-10 

 Vaikų talka miške.

 

Pernai rudenį Vilniaus rajone, Nemenčinės miškų urėdijoje, iš eglučių buvo pradėtas formuoti rekordinio dydžio užrašas „Žalgiris 600", kuris medeliams  paaugus, matysis net iš 2000 metrų aukščio.
„Žemynos" pagrindinės mokyklos JMB kartu su vadove A.Čepuliene, dalyvavo Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėt ,surengtoje žaliojo užrašo sodinimo šventėje. Jie iš beržo sodinukų suformavo antrąją  „Žalgiris" raidę. Medelius kartu su jais sodino Seimo pirmininkė J.Degutienė, parlamentaras P.Auštrevičius bei  13-kos valstybių ambasadoriai.

 

2011-03-18

Kasmetinis Žemės atgimimas tarsi simbolizuoja jos jėgą ir amžinumą. Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį Kovo 20-ąją paskelbė Žemės diena.
Žemės dienos paminėjimo šventėje, Pakruojo Vienybės aikštėje  dalyvavo miškininkai, aplinkosaugininkai, jaunieji miško bičiuliai
bei jų mokytojos, moksleiviai iš miesto mokyklų, studentai iš Šiaulių kolegijos, Pakruojo seniūnas, seniūno pavaduotoja , rajono ekologė.
Tradiciškai buvo iškelta Žemės vėliava, Pakruojo dvaro parke buvo iškelti inkiliukai paukščiams.

2011-02-20

   Pakruojo vaikų lopšelyje - darželyje „Vyturėlis" nuo mažens mokomasi išreikšti savo gerumą. Vienas iš būdų - globojant ir saugant gamtą. Jau gruodžio pradžioje mažieji miško bičiuliai „kiškučiai" pakvietė pralinksminti vėjo gairinamus medelius, papuošiant juos savo pagamintais žaisliukais.  
   Sunku ne tik paukšteliams. Todėl mažųjų miško bičiulių tunto „Kiškučiai" noriai vasario mėnesį pakvietė viso darželio bendruomenę įsijungti į akciją „Padėkime žvėreliams žiemą".  
   Visi vaikučiai labai dėkingi savo tėveliams, tokiu sunkiu metu padėjusiems įgyvendinti sumanymą pagelbėti žvėreliams. Visas vaišes vaikai sudėjo į maišus, papuošė linkėjimais ir perdavė Pakruojo miškų urėdijos miškininkams, kurie pagelbėjo nuvežti vaišes į Rozalimo girinkijos mišką.

 

2011-02-21

                                                                         Pagalba miško žvėreliams
  Šalta ir gili žiema - tikras išbandymas miško gyventojams. Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos pradinukai nutarė jiems pagelbėti. Visi nešė į mokyklą maistą: kas kopūstą, kas burokų ar grūdų maišelį. Sunešė tikrai nemažai. 
  Nepabūgę pakilusio šaltuko, lydimi Jaunųjų miško bičiulių būrelio vadovės Loretos Nomgaudienės ir mokytojos Gitanos Šimulynienės, išvažiavome į Rozalimo girininkijos miške esančią žvėrelių šėryklą. Pakeliui grožėjomis nuostabiais žiemiško miško vaizdais. Atvykę į mišką, sudėję gėrybes į rogutes, patraukėme link šėryklos. Čia Rozalimo girininkijos girininkas Mindaugas Gudas papasakojo vaikams, kada ir kokie žvėrys ateina prie šėryklos. Vaikai tyrinėjo, kieno pėdos paliktos sniege. Visiems buvo smalsu pamatyti kokį žvėrį, tačiau girininkas paaiškino, kad žvėrys ateina tik vakare, kai būna ramu. Žmonių jie vengia. Sudėję maistą, išklausę girininko pasakojimo, išvažiavome toliau. Miško aikštelėje, apsnigtų medžių apsupty mūsų laukė didžiulis laužas. Eigulys Mečislovas Pocius uždegė laužą. Spragsint ugnelei klausėmės Pakruojo miškų urėdo Kazio Gudo pasakojimo apie urėdiją, joje vykdomus darbus. O kokia gi išvyka į mišką be dešrelių. Jomis mielai vaišino Zofija Galdikienė ir Inga Labanauskienė. Kiekvienas tvirtai laikydamas rankoje medinį iešmą su dešrele rikiavosi prie laužo. Apetitu nė vienas nesiskundė. Sustoję aplink laužą pasišnekučiavome, pasidalijome įspūdžiais. Kiekvienas gavome po atminimo dovanėlę - lankstinuką, kaip saugoti mišką, ir knygą apie Pakruojo miškų urėdiją. Padėkoję už išties puikias dovanas savo viešnagę miške baigėme. Kupini įspūdžių, geros nuotaikos pasukome mokyklos link. Visi pasižadėjome nepamiršti žvėrelių ir kitąmet.

Loreta Nomgaudienė
Rozalimo pradinių klasių mokytoja
JMB vadovė

 

 

 

                                                               MES GALIME PADĖTI

Klovainių mokyklos parlamentas organizavo gerumo akciją miško gyventojams ,,Mes galime padėti".

Mokiniai ir mokytojai surinko žvėreliams maisto. Suderinę kelionės laiką su Klovainių girininkija, būrelis entuziastų išvyko į mišką. Kelią rodė, apie žvėrelių bėdas žiemą kalbėjo girininkas Kęstutis Obakevičius ir eigulys Mindaugas Povilionis. Jie džiaugėsi, kad mokiniai parodė susidomėjimą gamta ir vylėsi, kad mokyklos ir girininkijos santykiai nenutrūks. Atvykėlius stebėjo pulkelis stirnų. O kad miške yra gyvybės, bylojo prie šėryklos ir palaukėje matomi žvėrelių pėdsakai. Nors tomis dienomis karaliavęs šaltukas daugelį mokinių nuo kelionės atbaidė, važiavusieji liko patenkinti.

Rita NIKALAJEVIENĖ

Klovainių pagrindinės mokyklos mokytoja

AKCIJA "BALTASIS BADAS"

Žiemos spąstuose paukščiai ir žvėrys!

Ši žiema pridarė daug nemalonumų ne tik žmonėms , bet ir laukinei gyvūnijai. Dėl storos sniego dangos ypač pablogėjo smulkiosios faunos bei kanopinių žvėrių mitybos ir žiemojimo sąlygos. Žvėreliams, ypač stirnoms, yra sudėtinga pasiekti po stora sniego danga esančius augalus ar kitokį pašarą. Dar sudėtingiau žvėrims bus rasti maisto po lijundros spustelėjus šaltukui, nes susidariusi sniego pluta iki kraujo žaloja žvėrelių kojas. Dėl to žvėrys nusilpsta, pasiligoja, peršąla ir žūsta.

Ne tik medžiotojai, miškininkai prisideda prie akcijos " Baltasis badas". Į tokį skelbimą - prašymą "Žemynos" pag. mokykloje , neliko abejingų. Vaikai kiek galėdami nešė maistą žvėreliams visą savaitę.

Sausio 12d. jaunieji miško bičiuliai bei jų vadovė A. Čepulienė sukauptas "gėrybes" atvežė į Pakruojo medžiotojojų būrelio šėryklą.

Tarsi nujausdamos, jog sulauks šviežio pašaro, kiek tolėliau nuo šėryklos stoviniavo keturios stirnos,"žvalgydami " teritoriją prabėgo būrelis elnių, o paukščiai medžiuose atrodo laukte laukė naujų pabirų.Vaikai šėryklą papildė kruopomis, morkomis, burokais, obuoliais, bulvėmis, kopūstais, grūdais.

"Pavaišinę" miško žvėrelius JMB šildėsi prie laužo , kepė dešreles ir dalijosi įspūdžiais.

Talka 2010-10-24

INFORMACIJA APIE JMB BŪRELIUS, MOKYKLINES GIRININKIJAS, GLOBOJAMAS VĮ PAKRUOJO MIŠKŲ URĖDIJOS, 2013-01-01 DIENAI

JMB būreliai (B)

 

 

Eil.

Nr.

Institucijos, prie kurios veikia būrelis, klubas, mok. g-ja,

pavadinimas, pašto indeksas, adresas

B pasirinktas vardas,

narių skaičius

Vardas, pavardė, pareigos, tel., mob. tel.

 

Vadovo

globėjo

1.

 

Žemynos pagrindinė mokykla,
8-421-52484, P.Mašioto 45, Pakruojis

 

 

„Uosiukai" 30

 

 

Mokytoja Aida Čepulienė,
8-610-82152
aida.mik@gmail.com

 

 

Medelyno meistrė Inga Labanauskienė
8-614-12409

 

2.

 

Vaikų lopšelis-darželis
„Vyturėlis"
8-421-60141
Mindaugo g.8
Pakruojis

 

„Kiškučiai" 15

 

Auklėtoja-metodininkė
Genovaitė Virbičianskaitė
ritaviciuviene@gmail.com

 

 

Medelyno meistrė Inga Labanauskienė
8-614-12409

 

Koordinatorius: medelyno meistrė Inga Labanauskienė

8-614-12409

 VĮ Pakruojo miškų urėdija

488841, 6204579 (LKS)
55° 58' 30.86", 23° 49' 16.42" (WGS)

Miško g.2, Linksmučių k.,
LT-83184, Pakruojo r. sav.
Telefonas (8 421) 69 101,
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

 

Įmonės kodas: 191803248
PVM kodas:      LT918032412
Faksas (8 421) 69 107
Mobilusis (8 698) 51 236
el. paštas info(eta)pakmu.ltGaisrai Ligos Mediena