Gaisrai


   PRIEŠGAISRINĖ MIŠKO APSAUGA

  Miško gaisras - nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. Skirstomi į antžeminius, kai dega miško paklotė, trakas, viršūninius, kai dega ir medžių lajos, bei požeminius, kai dega durpingas dirvožemio sluoksnis. Pagrindinės miško gaisrų kylimo priežastys, tai neatsargios žmonių veiklos pasekmės ir jos sudaro apie 97% miško gaisrų. Lietuvoje virš 40% miško gaisrų kyla nuo numestos nuorūkos, neužgesinto degtuko, daugiau nei 25% nuo pavasarinio pernykštės žolės deginimo. Tuo tarpu žaibai sukelia vos 1% miško gaisrų. Tam, kad užsiliepsnotų smulkios degiosios medžiagos pakanka vos 200-250C temperatūros. Degtuko liepsnos temperatūra siekia 750-850C, smilkstančios nuorūkos 700-800C.

Kiekvienais metais VĮ Pakruojo miškų urėdijoje yra patvirtinamas miškų urėdo įsakymas dėl miškų priešgaisrinės apsaugos. Miškų urėdijoje yra sudaroma pagrindinė ir rezervinė miškų gaisrų gesinimo komandos. Dėl miškų priešgaisrinės apsaugos, kiekvienais metais, prieš prasidedant gaisrams kilti pavojingam laikotarpiui (balandžio-rugsėjo mėn.), sudaromas operatyvinis miškų gaisrų gesinimo planas. Jis derinamas su Pakruojo PGT, rajonų savivaldybės administracija bei civilinės saugos bei mobilizacijos skyriumi. Visose girininkijose sukomplektuotos privalomos miško gaisrų gesinimo priemonės. Girininkijoms yra sudaromi ir miškų uredo patvirtinami priešgaisriniai budėjimo grafikai.

Gaisrų prognozavimą atlieka hidrometeorologinė tarnyba. Ji sudaro Lietuvos miškų gaisringumo žemėlapius ir kasdien pateikia Generalinei miškų urėdijai. Miškų urėdijos ir gyventojai apie gaisringumo klases informuojami kasdien 13 val. per Nacionalinio radijo 1-ąją programą. Informacija taip pats skelbiama ir internetiniame tinklalapyje adresu: http://www.meteo.lt/misku_gaisr_mu.php

VĮ Pakruojo miškų urėdijos miškininkai, imdamiesi gaisrų prevencijos priemonių, kreipiasi į rajono gyventojus, prašydami laikytis LR Aplinkos ministro patvirtintomis lankymosi miške taisyklėmis bei gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (baladžio-rugsėjo mėn.) būti atsakingesnius ir saugoti visų bendrą turtą - mišką.

Pastebėję degantį mišką, skubėkite jį užgesinti turimomis priemonėmis: automobilio gesintuvu, kastuvu, lapuočių medžių šakų šluotomis, nukirsto jauno medelio vešlia laja. Jei patys to neįstengiate, skubiai praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112 ar VĮ Pakruojo miškų urėdijai telefonais:

Darbo metu: 8 421 69108, 8 421 47566, mob. tel. 862334651, 868727134.

Ne darbo metu: mob. tel. 862334651, 868224297.

 

Saugokime mišką, kad neatrodytų taip:

                 
  
                         VĮ Pakruojo miškų urėdija

488841, 6204579 (LKS)
55° 58' 30.86", 23° 49' 16.42" (WGS)

Miško g.2, Linksmučių k.,
LT-83184, Pakruojo r. sav.
Telefonas (8 421) 69 101,
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

 

Įmonės kodas: 191803248
PVM kodas:      LT918032412
Faksas (8 421) 69 107
Mobilusis (8 698) 51 236
el. paštas info(eta)pakmu.ltGaisrai Ligos Mediena